Diş Eti Hastalıklarında Protez Diş Uygulanması

Diş eti hastalıkları, diş çürükleri, kırılma gibi nedenlerle diş kaybı yaşanmakta ve bunun sonucunda rahatsız edici bir görüntü ya da ağız sağlığında bozulmalar ortaya çıkabilmektedir. Geçmişten beri bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak protez diş tedavisi uygulanmaktadır.

Protez diş, eksik olan dişin yerine yerleştirilen, takıp çıkarılabilen diş anlamına gelmektedir. Doğal dişin yerini tutmasa da ve alışmakta zorluk çekilse de teknolojiyle beraber tıp alanında gelinen seviyede yapılan protez dişler önceki yıllarda yapılan dişlere oranla daha doğal görünümlü ve daha kullanışlıdır.

Tam ve Bölümlü olmak üzere iki tip protez vardır. Tedaviyi gerçekleştirecek olan diş hekimi, yapılması gerek diş sayısına ve maliyete göre uygun protez tipini seçecektir. Tam protezde de iki tip görülür. Geleneksel ve geçici olan protez diş. Geleneksel tam protez, tamamen dişsizlik durumunda ya da ağızdaki bütün dişler çekildikten ve diş eti dokuları iyileştikten sonra ağza yerleştirilir. Yalnız, iyileşme aylar sürebileceğinden bu süre zarfında ağızda hiç diş olmaz.

Geçici tam protez ise ağızda kalan dişlerin çekilmesini takiben takılır. Bunun için diş hekimi bir önceki seansta ağzın ölçüsünü alır ve çene modelini çıkarır. Geçici tam protez dişsiz kalmaktan daha iyi bir çözüm olarak görülür fakat birkaç ay sonra kemiğin yanlış şekillenmemesi ve protezin gevşememesi adına tekrar düzeltilmelidir. Bölümlü protez, dişe takılan metal bir tırnak ile doğal dişin üzerine yerleştirilen protezdir. Takılıp çıkarılabilme özelliğine sahiptirler ve bu sayede köprülere alternatif olarak kullanılabilir.

Proteze daha doğrusu ağızda yeni bir cisme alışmak zor olduğundan ilk birkaç hafta rahatsız edici gelebilir. Konuşurken ve özellikle de yemek yerken zorluk çekilebilir. Fakat zamanla yanak kasları ve dil proteze alışma gösterecektir. Aşırı tükürük salgısı, oluşan tahrişler ve ağrı da sıklıkla görülebilir. Bu süreçte diş hekiminden alınabilecek yardım önemli etkiye sahiptir.

Doğal olmaması sonucu zamanla protez yıpranacaktır ve yeniden kontrol edilmesi ve düzeltilmesi hatta bazı durumlarda yenisinin yapılması gerekecektir. Bu tip sorunları en aza indirmek ve olabildiğince geciktirmek için yılda en az iki kere diş hekimine gidilmeli ve ağız sağlığına eskisinden daha fazla önem verilmelidir.